Landgoed Ontmoet Zorgtechnologie

ZORG
TECHNOLOGIE

Ontmoet ons

Bottom shape

Wat kunnen we doen om zo goed mogelijke zorg te blijven bieden? Ondanks de dreigende personeelstekorten en de oplopende kosten? Een schakel die hierbij niet kan ontbreken is het optimaal gebruikmaken van zorgtechnologie.

Laten we voorop stellen dat de inzet van zorgtechnologie geen vervanger is van de zorgverlener. Zorgtechnologie kan ontzettend goed ondersteunen bij het zorgproces. Bij de inzet van technologie staat de cliënt of patiënt altijd voorop. Technologie kan ingezet worden om de kwaliteit van zorg te waarborgen of verder te verbeteren.

Landgoed Ontmoet is hierbij de versterker en versneller. Wij helpen en inspireren zorgorganisaties vanuit verbinding met het toepassen van zorgtechnologie en bevorderen de digitale gezondheid van de organisatie. Plan een focussesie met ons in of bekijk eens onze zorgdigitalisering checklist om te kijken hoe jouw bedrijf ervoor staat.

Checklist zorgdigitalisering

Adobestock 309914303
Group of people shape
Bottom shape

Zorgtechnologie toepassen in een veranderende wereld

Onze maatschappij verandert en de zorg verandert hierin mee. Kwetsbare mensen blijven langer thuis wonen. Bij zorginstellingen moet er in veel gevallen complexere zorg worden geleverd. De technologische mogelijkheden groeien dagelijks maar dit kan ook vragen oproepen over de toekomst.

Hoe ga je als zorginstelling om met deze technologie? Zijn de digitale talenten binnen de organisatie helemaal up-to-date en weten zorgmedewerkers hoe de technologie toegepast kan worden?

Robots zijn een voorbeeld van moderne technologie die in de zorg terug te vinden is. Er gebeurt veel in deze wereld en er zijn volop kansen voor de zorg. Robots bieden verschillende mogelijkheden.

  • Ze kunnen zorgprofessionals helpen in het dagelijks werk.
  • Ze stimuleren cliënten of patiënten om te bewegen.
  • Geven reminders over medicijngebruik.
  • Houden mensen gezelschap.
Landgoed Ontmoet Technologie
Bottom shape

Robots worden bovendien steeds slimmer, bijvoorbeeld door gebruik van Artificial Intelligence (AI). Ze onthouden zaken en komen hier later op terug. Natuurlijk zijn er ook veel vragen over deze ontwikkeling. Hoe zit het met persoonlijk contact, hoe gaat een zorgprofessional hiermee om en waar moet aan gedacht worden, voor wat betreft de veiligheid?

Veel mensen zijn niet digitaal onderlegd genoeg om bij te blijven met de evolutie binnen de zorg. Bij digitalisering in de zorg gaat het niet alleen om de technologische uitdaging, het is een cultuuromslag. Daar speelt Landgoed Ontmoet een belangrijke rol in. Samen met jou willen we verbinden, versterken en versnellen, of het nu gaat om zorgtechnologie of om de cultuur binnen de organisatie.

Landgoed Ontmoet Robotisering Zorg

Technologie in de zorg op een zinvolle manier toepassen

Ongetwijfeld is er binnen jullie organisatie een bepaalde visie op digitalisering. Maar een visie is nog zeker geen realisatie. De weg naar realisatie, die willen we samen met jou gaan bewandelen. En we schrijven wandelen … maar het liefst willen we op die weg versnellen.

Wat we doen moet uiteraard wel zinvol zijn. Technologische ontwikkelingen in de zorg gaan snel, zo snel, dat het bijna verlammend kan werken. Wat als je niet verder vooruit kijkt dan twee, drie jaar? Hoe je kun de organisatie dan voorbereiden op de toekomst?

Technologie zorg

Het is geen optie om te blijven afwachten. Het is belangrijk om als organisatie open te staan voor de technologische vernieuwingen van morgen. Hiervoor moet visie en beleid worden gemaakt. Van dingen uitproberen, tot echt structureel toepassen van technologie in de zorg. Dat is waar ons multidisciplinaire team, zorginstellingen dagelijks mee vooruit helpt.

Op alle ontwikkelingen inspelen is onmogelijk, en ook niet nodig. Technologie moet op een zinvolle manier worden toegepast. Welke ontwikkelingen, technologie, eHealth-toepassingen of andere technologische hulpmiddelen zijn voor jouw organisatie en zorgvraag belangrijk? Wij helpen je met deze zoektocht en zorgen er samen met jou voor, dat je klaar bent voor de toekomst!

Bottom shape

Waarom kiezen voor Landgoed Ontmoet?

Wij zien onszelf als dé verbindende factor en missende schakel tussen de wereld van ICT en de wereld van de zorg. Wij helpen en inspireren zorgorganisaties met verbinden, versterken en versnellen van hun digitale talenten en het toepassen van technologie in de zorg.

Wij gaan aan de slag met het aanwakkeren van verandervermogen en realisatiekracht. Dit doen we met lef en daadkracht. Wij hebben oog voor urgentie en bevorderen de besluitvorming binnen de organisatie. Lees meer over hoe wij kunnen bijdragen aan verandermanagement in de zorg en projectmanagement in de zorg.

Daag ons uit met een vraag over zorgtechnologie. Als je niet meer alleen wilt praten over digitalisering in de zorg, maar echt iets wil doen! Dan is Landgoed Ontmoet de juiste partij voor jou!

Ontmoet ons

Layer2
Bottom shape

Veelgestelde Vragen

1 Wat is zorgtechnologie?

Zorgtechnologie omvat het gebruik van technologische oplossingen in de gezondheidszorg, zoals medische apparatuur en e-health-apps, om de kwaliteit van zorg te verbeteren en de efficiëntie te verhogen. Het doel van zorgtechnologie is het ondersteunen van de zorgverlener in het zorgproces.