Blogachtergrond Foto Landgoed Ontmoet

ONZE SAMENWERKINGEN

Ontmoet ons

Bottom shape

Leger des Heils

Hier brengen wij de rol van programmamanager voor Clever. Clever is het CLiënten En VERrichtingensysteem (ECD) dat alle primaire (zorg) processen van het Leger des Heils dagelijks ondersteunt. Clever wordt bijvoorbeeld gebruikt bij de crisisopvang, jeugdzorg, verpleging en verzorging, verslavingszorg en maatschappelijke opvang die het Leger des Heils biedt. Het maatwerk systeem wordt al jaren gebruikt en behoeft doorontwikkeling op functionaliteit en op integratie in het applicatielandschap. Hierbij wordt kritisch gekeken of deze aansluiten bij het werkproces en/of deze in lijn zijn met de strategie. Wij vormen hier de spil tussen de gebruiker, de Clever beleidsontwikkeling en de IT-organisatie. Een mooie samenwerking: samen strijden wij voor een goede ondersteuning van het primaire proces, minder administratieve lasten en een ECD dat daadwerkelijk helpend is in het dagelijkse werk.

Leger Des Heils
Bottom shape

De Parabool

Bij de Parabool helpt ons team het proces rondom nieuwe digitalisering te begeleiden. Dit doen we door de krachten van ons multidisciplinaire team te bundelen en daarmee de realisatiekracht te versterken. De Parabool is op zoek naar slimme, eenvoudige systemen om daarmee het welbevinden en zelfredzaamheid van de cliënt te verbeteren en de registratielast van medewerkers te verminderen. Wij ondersteunen hier in het proces van selectie, adoptie en implementatie.

De Parabool
Bottom shape

Medrie

Hier brengen wij realisatiekracht in het ICT-team. Wij helpen met het georganiseerd en projectmatige werken, wij stimuleren de verbinding tussen zorg- en ICT-behoeften én professionaliseren de processen vanuit ITIL.

“Ik zou Landgoed Ontmoet zeker aanbevelen aan andere organisaties, vanwege de korte lijnen en andere kijk op recruitment/werving en selectie. Deze andere kijk is wat mij betreft hard nodig in de huidige arbeidsmarkt en de doelstellingen van diverse zorgorganisaties als het gaat om ICT-processen.” – Judith Vos

“Samen met Landgoed Ontmoet hebben we met korte lijnen gewerkt aan constructieve oplossingen binnen Medrie, waar we d.m.v. open communicatie en wederzijdse flexibiliteit de organisatie hebben meegenomen in de verbeteringen.” – Martijn Janssen

Medrie (1)
Bottom shape

RIBW Overijssel

Hier brengen wij de rol van Kwartiermaker voor Mijn RIBW. Mijn RIBW is onderdeel van het innovatieve Programma Stap in de Wijk, waarmee de begeleiding zo georganiseerd wordt dat de cliënt daadwerkelijk in regie van zijn herstel kan komen. Mijn RIBW is de online toegang voor Stap in de Wijk. De cliënt kan er 24/7 zijn ondersteuningsvragen stellen. Cliënten kunnen kiezen welke ondersteuning zij willen, wanneer ze dat willen en van wie. Verbinding tussen mensen, processen en technologie is hier essentieel om deze vraag-gestuurde manier van werken te realiseren en de cliënt daadwerkelijk de regie te geven. Een mooie samenwerking om een echte bijdrage te leveren aan de realisatie van de visie van RIBW Overijssel: worden wie je bent!

“Anne vervult bij de RIBW Overijssel de brugfunctie tussen de inhoud en de techniek, waardoor er beweging vooruit ontstaat”  – Jennie Scholtmeijer, Manager Mens & Kwaliteit

Ribw
Bottom shape

Pameijer

Hier brengen wij samen met de afdeling I&A het incidentmanagement naar een hoger niveau. Dit doen we vanuit de kracht van ons team waarbij we onze multidisciplinaire achtergronden bundelen tot het beste resultaat. We kijken hierbij verder dan alleen een ticketsysteem, want Pameijer heeft veel hogere ambities voor haar ICT-dienstverlening. Zij wil ICT namelijk niet alleen laten voldoen aan de behoeften uit de zorgorganisatie, maar middels een proactieve en professionele werkwijze ook innovaties aanwakkeren om een toekomstbestendig en moderne zorgverlening mogelijk te maken. Dit vraagt om een breder perspectief dat zich richt op mensen en processen.

Pameijer
Bottom shape