Headerfoto

REGIEVOERING
DIGITALISERING

Ontmoet ons

Bottom shape

Landgoed Ontmoet helpt organisaties bij het verbinden, versterken en versnellen van de zorgdigitalisering binnen Nederland. Een belangrijk onderdeel hiervan is de professionalisering van ICT-dienstverlening binnen de organisaties.

Digitalisering heeft namelijk een sleutelrol bij de manier waarop we (meer gaan) werken in de zorg. Hierdoor liggen de verwachtingen binnen organisaties rondom digitalisering en ICT erg hoog. Echter, is men vaak nog zoekende naar de manier waarop de ICT-dienstverlening hiervoor professioneel ingericht dient te worden in samenwerking met andere afdelingen én externe ICT-partners.

Landgoed Ontmoet (5)
Group of people shape
Bottom shape

De wensen

• Je wilt een visie op zorgdigitalisering;
• Je wilt overzicht en prioritering creëren op de verschillende projecten;
• Je wilt onderkenning van innovaties en digitalisering binnen meer onderdelen van de organisatie als onderdeel van het dagelijkse werk;
• Je wilt een goede verbinding creëren tussen de behoeften van de gebruikersorganisatie en de ICT-afdeling;
• Je wilt processen optimaal inzetten op het gebied van digitalisering. Deze zijn soms al helemaal ontwikkeld en beschikbaar gesteld.

Dit is een greep uit de vraagstukken die wij regelmatig tegenkomen wanneer wij de samenwerking starten met zorgorganisaties.

Bottom shape

Onze hulp bij

regievoering op zorgdigitalisering

Dit doen wij door organisaties te ondersteunen op drie belangrijke thema’s om de regievoering op digitalisering in de zorg positief te beïnvloeden.

  1. Procesbegeleiding visie op digitalisering
  2. Programmama-, portfolio- en projectmanagement
  3. Implementatie- en adoptiemanagement
1

Procesbegeleiding visie op digitalisering

Om als organisatie toekomstbestendig te zijn is het belangrijk goede keuzes te maken in het applicatielandschap en op het vlak van zorgtechnologie. Het hebben van een visie op digitalisering is hierbij van groot belang. Wij begeleiden organisaties om te komen tot een breed gedragen visie op digitalisering en een vertaling naar leidende principes. Dit helpt om vervolgens gericht met die projecten en programma's aan de slag te gaan die daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van deze visie. Om een passende koers uit te stippelen, moeten de gebruikersorganisatie en ICT goed met elkaar communiceren. Wij zetten onze projectmanagement-, verbindende- en coachende competenties graag in om dit dialoog en deze samenwerking tussen zorg en ICT vorm te geven en te faciliteren.

2

Programmama-, portfolio- en projectmanagement

Het overgrote deel van de projecten en programma's in de zorg bevat tegenwoordig een ICT component. Wij helpen je graag met het opzetten en uitvoeren van het project- en/of programmamanagement. We werken samen aan concrete resultaten. Zo brengen wij overzicht in lopende projecten vanuit een ondersteunende rol. Daarnaast faciliteren wij in het vormgeven van een helder besluitvormingsproces over welke projecten wel gestart worden en welke projecten niet. Dit gaat gepaard met heldere prioritering en het hebben van een projectkalender. Kortom, wij ondersteunen graag met het opzetten van een goed projectportfolio. Dit zullen wij altijd doen vanuit een coachende en faciliterende rol waarbij de organisatie zelf verder kan aan de hand van een toekomstbestendig plan.

3

Implementatie- en adoptiemanagement

Het succes van digitalisering zit voor een groot deel in een succesvolle implementatie en adoptie. Met een goed plan en de juiste middelen ben je er namelijk nog niet. Het is uiteindelijk het gedrag van de eindgebruiker die bepaald of het resultaat succesvol is. Vanuit een veranderkundige blik begeleiden wij implementatieprocessen, van selectie, implementatie tot en met het goed laten landen van de nieuwe applicaties en/of technologie in de organisatie. Om de motivatie van de eindgebruiker te onderzoeken, identificeren we vier verschillende belangrijke kenmerken die hier invloed op hebben: De verandering zelf, zoals grootte, complexiteit, zichtbaarheid van het resultaat en meerwaarde. De organisatie, met een focus op bestaande processen die beïnvloed zullen worden en processen die invloed kunnen hebben op de innovatie. Maar ook hebben we aandacht voor de cultuur, organisatiestructuur en leiderschapsstijl. Uiteraard richten we ons ook op de gebruiker, waarbij we onder andere kijken naar zijn rol, capaciteit/digivaardigheid en drijfveren.

Bottom shape

HET RESULTAAT

Zorg en ICT komen samen in regie over digitalisering, waardoor de behoefte van het primaire proces optimaal ondersteund wordt met passende ICT, in dit geval zorgtechnologie. Dit samenspel brengt werkplezier én draagt bij aan de kwaliteit van de zorg.

Landgoed Ontmoet Samenwerkingen (2)
Bottom shape