Adobestock 428712529

PROJECTMANAGEMENT IN DE ZORG

Ontmoet ons

Bottom shape

 

Projectmanagement speelt een cruciale rol in de zorgsector, waar het beheer van complexe projecten en processen van groot belang is. We bespreken wat projectmanagement in de zorg inhoudt, waarom het essentieel is en hoe het effectief kan worden toegepast. We zullen ook enkele best practices en uitdagingen binnen dit domein behandelen. Nu al nieuwsgierig naar onze ervaring? Bekijk dan zeker onze samenwerkingen.

Landgoed Ontmoet (5)
Group of people shape
Bottom shape

Wat is projectmanagement in de zorg?

Projectmanagement in de zorg verwijst naar de methodologieën, technieken en processen die worden toegepast om projecten in de zorgsector effectief te plannen, organiseren, implementeren en controleren. Het omvat het beheer van middelen, tijdlijnen, budgetten en kwaliteit om de succesvolle uitvoering van projecten binnen de zorg te waarborgen.

Het overgrote deel van de projecten en programma’s in de zorg bevat tegenwoordig een ICT component. Wij helpen je graag met het opzetten en uitvoeren van het project- en/of programmamanagement. We werken samen aan concrete resultaten. Zo brengen wij overzicht in lopende projecten vanuit een ondersteunende rol. Daarnaast faciliteren wij in het vormgeven van een helder besluitvormingsproces over welke projecten wel gestart worden en welke projecten niet.

Layer2
Bottom shape

Het belang van projectmanagement in de zorg

Projectmanagement is van essentieel belang in de zorgsector om verschillende redenen:

 • Efficiëntie: Het effectief beheren van projecten zorgt voor een efficiënte toewijzing van middelen en helpt bij het verminderen van verspilling en kosten.
 • Kwaliteit: Projectmanagement stelt zorginstellingen in staat om de kwaliteit van zorg te verbeteren door gestructureerde processen en best practices te volgen.
 • Tijdigheid: Door projecten goed te plannen en te beheren, kunnen zorgorganisaties ervoor zorgen dat projectdoelstellingen binnen de gestelde deadlines worden behaald.
 • Risicobeheersing: Projectmanagement helpt bij het identificeren en beheersen van risico’s, wat essentieel is in de zorgsector waar fouten ernstige gevolgen kunnen hebben.

 

Proces (3)
Bottom shape

Stappen in het Projectmanagementproces

Om projecten in de zorgsector succesvol uit te voeren, is het belangrijk om het projectmanagementproces zorgvuldig te volgen. Hier zijn de belangrijkste stappen in het proces:

1. Competenties

In deze fase wordt het projectidee gedefinieerd en geëvalueerd op haalbaarheid. Het omvat het identificeren van projectdoelstellingen, competenties, het vaststellen van de scope, het bepalen van de benodigde middelen en het verkrijgen van goedkeuring van belanghebbenden.

2. Denken en doen

In de planningsfase worden de taken, mijlpalen, tijdlijnen en verantwoordelijkheden van het project vastgesteld. Het omvat het opstellen van een gedetailleerde aanpak, het toewijzen van resources, het identificeren van risico’s en het ontwikkelen van een strategie.

3. Handen uit de mouwen

Tijdens de uitvoeringsfase worden de geplande activiteiten uitgevoerd en worden de voortgang en kosten van het project bewaakt. Het omvat het coördineren van teamleden, het oplossen van problemen, het bijhouden van de voortgang en het communiceren van updates aan belanghebbenden.

4. IJkmomenten

In deze fase wordt de voortgang van het project nauwlettend gevolgd en worden eventuele afwijkingen van het plan geïdentificeerd en aangepakt. Het omvat het monitoren van de voortgang, het bijstellen van de planning indien nodig en het implementeren van wijzigingsbeheer.

5. Innoveren

De voglende stap is het starten van de gewenste implementaties, interventies of projecten om de beoogde vernieuwing aan te wakkeren. Alles met als doel om de organisatie zelf in de regie te brengen over haar eigen zorg digitalisering en innovatie. Het omvat ook het communiceren van de resultaten aan belanghebbenden en het vieren van het succes van het project.

Laat een Quickscan uitvoeren

Bottom shape

Best Practices in Projectmanagement in de Zorg

Om projectmanagement in de zorgsector effectief toe te passen, kunnen de volgende best practices worden gevolgd:

 • Betrokkenheid van belanghebbenden: Zorg ervoor dat alle belanghebbenden bij het project worden betrokken en hun input en feedback worden verzameld. Echt de verbindende rol pakken.
 • Duidelijke communicatie: Houd alle belanghebbenden regelmatig op de hoogte van de voortgang, veranderingen en resultaten van het project.
 • Risicobeheer: Identificeer potentiële risico’s en ontwikkel strategieën om deze te beheersen en te minimaliseren.
 • Teamwerk: Zorg voor effectieve samenwerking en communicatie binnen het projectteam om de productiviteit en efficiëntie te verbeteren. Versterken van het proces.
 • Evaluatie en verbetering: Evalueer regelmatig het projectproces en identificeer gebieden voor verbetering om toekomstige projecten te optimaliseren. Zo ontstaat het versnellen van projectmanagement.

 

Landgoed Ontmoet Samenwerkingen (2)
Bottom shape

Uitdagingen in Projectmanagement in de Zorg

Hoewel projectmanagement van onschatbare waarde is in de zorgsector, zijn er ook uitdagingen waarmee organisaties te maken kunnen krijgen:

 • Complexiteit: Zorgprojecten kunnen complex zijn vanwege de betrokkenheid van meerdere belanghebbenden, verschillende processen en strikte regelgeving.
 • Veranderend landschap: Er zijn voortdurend nieuwe ontwikkelingen in de zorg, met nieuwe zorgtechnologieën, richtlijnen en veranderende behoeften van patiënten. Projecten moeten zich aanpassen aan deze veranderingen.
 • Beperkte middelen: Zorginstellingen hebben vaak beperkte middelen en moeten zorgvuldig prioriteren en plannen om projecten succesvol uit te voeren.
 • Weerstand tegen verandering: Verandering kan binnen de zorgsector weerstand oproepen bij medewerkers en belanghebbenden. Verandermanagement in de zorg is daarom voor veel zorgmanagers een grote uitdaging.
 • Kostenbeheersing: Het beheersen van kosten en het binnen het budget blijven is een constante uitdaging in de zorgsector, waar financiële middelen vaak beperkt zijn.
Rocket 1
Bottom shape

Hoe Landgoed Ontmoet helpt bij projectmanagement in de zorg

Projectmanagement speelt een essentiële rol in de zorgsector om complexe projecten effectief te beheren en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Door het volgen van best practices en het aanpakken van uitdagingen kunnen zorginstellingen succesvolle projecten uitvoeren en positieve resultaten behalen. 

Wij gaan aan de slag met het aanwakkeren van verandervermogen en realisatiekracht. Dit doen we met lef, daadkracht en regievoering. Daag ons uit met een vraag over projectmanagement. Als je niet meer alleen wilt praten over innovatie, maar echt iets wil doen! Dan is Landgoed Ontmoet de juiste partij voor jou!

Landgoed Ontmoet
Bottom shape