Achtergrond Foto Landgoed Ontmoet

PROFESSIONALISEREN
ICT DIENSTVERLENING

Ontmoet ons

Bottom shape

Landgoed Ontmoet helpt organisaties bij het verbinden, versterken en versnellen van de zorgdigitalisering binnen Nederland. Een belangrijk onderdeel hiervan is de professionalisering van ICT-dienstverlening binnen de organisaties.

Organisaties in de zorg verwachten veel van digitalisering en ICT, maar zijn vaak nog zoekend naar de manier waarop deze professioneel weggezet kunnen worden binnen de interne dienstverlening.

Landgoed Ontmoet (5)
Group of people shape
Bottom shape

De wensen

• Je wilt de zorgvraag kunnen beantwoorden vanuit een functionele en procesgerichte dienstverlening, dit vraagt om andere competenties;
• Je wilt meer dialoog en samenwerking tussen de I&A-collega’s en de gebruikers binnen de organisatie, zodat beide partijen tevreden zijn over de ICT-dienstverlening;
• Je wilt de kwaliteit van de ICT-dienstverlening verbeteren, maar weet niet hoe;
• Er is behoefte aan meer structuur en overzicht; De I&A- of ICT-afdeling is alleen maar bezig met brandjes blussen;
• Je wilt meer grip op het werk om de werkdruk te verlagen en verwachtingsmanagement te verbeteren. Op de afdeling heerst een cultuur van ad hoc, spoed, en uitzonderingen, waardoor onduidelijkheden voor inefficiëntie zorgen;
• Je wilt strakke regievoering en sturing. Hiermee versterk je de samenwerking rondom uitbestedingen en partnerschappen met diverse ICT-leveranciers.

Dit is een greep uit de vraagstukken die wij regelmatig tegenkomen wanneer wij de samenwerking starten met zorgorganisaties.

 

Bottom shape

Onze hulp bij

het professionaliseren van de ICT-organisatie

Dit doen wij door organisaties te ondersteunen in drie verschillende fases

  1. Versterken en faciliteren van ICT-dienstverlening
  2. Inrichten van professionele beheerorganisatie
  3. Regievoering op digitalisering
1

Fase 1: Versterken, faciliteren en een blauwdruk maken

In deze eerste fase draait het versterken van de ICT-afdeling erom dat de mate van ad hoc werkzaamheden die voor onrust zorgen in kaart gebracht worden. Waar kunnen werkstructuren, duidelijke afspraken, slimme kennisdeling of standaarden rondom taakuitvoering helpen om grip te krijgen op het werk? De focus in fase 1 ligt op het duurzaam structureren en organiseren van het werk dat zich hiervoor leent. Vanuit een versterkende én analyserende rol zal Landgoed Ontmoet hierbij begeleiden. Het resultaat van fase 1 is dan ook een afdeling die zich geholpen voelt, beter samenwerkt, én meer rust en tijd ervaart voor de echte transitie naar het professionaliseren van de ICT-organisatie. Alleen dan is het mogelijk om in fase 2 te werken aan het inzetten van de juiste competenties op de juiste plek vanuit de eigen organisatie.

2

Fase 2: Professionaliseren van beheerorganisatie 

Het doel van fase 2 is het professioneel inrichten van de beheerorganisatie. Hiermee wordt regievoering over de ICT-dienstverlening verder geborgd op de afdeling. In de praktijk houdt dit in dat Landgoed Ontmoet enerzijds het standaardiseren van werkprocessen faciliteert. Dit helpt om grip te krijgen op bijvoorbeeld incidenten, wijzigingen en SLA-afspraken waar de afdeling mee te maken heeft. Dit houdt in dat Landgoed Ontmoet de nodige processtappen samen met de betrokken partijen uitwerkt, implementeert en middels procescontroles ook borgt. De focus binnen deze fase ligt op implementatie van beheersprocessen, borging van werkzaamheden en het vastleggen van passende rollen en afspraken. Hierbij zal Landgoed Ontmoet optreden als verbinder om zo met een coachende rol op het gebied van eigenaarschap en verantwoordelijkheden de juiste competenties in de organisatie positioneert. De ICT-medewerkers krijgen zo grip op de benodigde (standaard) werkzaamheden en worden in staat gesteld deze te borgen.

3

Fase 3: Regievoering over digitalisering 

Het doel van fase 3 is het in positie brengen van de nieuwe ICT-afdeling om regie te voeren op de digitalisering en toekomstige groei van de ICT-dienstverlening of organisatie. Kortom, het toekomstbestendig maken van de ICT-organisatie. Om te kunnen voldoen aan innovatie (en groei) is er meer nodig dan slechts de geïmplementeerde beheerprocessen te volgen. Dit vraagt om een nauwe samenwerking tussen ICT-leveranciers, gebruikersorganisatie en de ICT-afdeling. De focus van Fase 3 ligt daarom op innovatieve, onvoorziene en maatwerk-gerelateerde werkzaamheden waar de ICT-afdeling regie over zal uitoefenen. Om een passende koers uit te stippelen, moet de afdeling in staat zijn om marktontwikkelingen, gebruikersbehoeften en functionele mogelijkheden te kunnen vertalen en vorm te geven. Landgoed Ontmoet zal haar projectmanagement-, verbindende- en coachende rollen blijven benutten om deze dialoog en samenwerking tussen de diverse partijen te geven en te faciliteren.

Bottom shape

HET RESULTAAT

Zorg en ICT komen samen in regie over digitalisering in de zorg met verschillende zorg technologieën, waardoor de behoefte van het primaire proces optimaal ondersteund wordt met passende ICT. Dit samenspel brengt werkplezier én draagt bij aan de kwaliteit van de zorg.

Landgoed Ontmoet Samenwerkingen (2)
Bottom shape