Susan En Bas Zw 2

VERBINDERS
IN DE ZORG!

Plan afspraak

Bottom shape

Over Landgoed Ontmoet

Bij Landgoed Ontmoet begrijpen we dat de uitdagingen waarmee zorgorganisaties worden geconfronteerd groot en complex zijn. De toenemende zorgvraag, noodkreet voor extra personeel, hoge inflatie, druk op loonkosten en druk op besparingen zijn slechts enkele van deze vraagstukken waarmee zorgorganisatie te maken hebben. Landgoed Ontmoet heeft als missie om het verandervermogen in de zorg aan te wakkeren, zodat zorgorganisaties al deze uitdagingen op eigen kracht aankunnen. Vanuit een bedrijfskundige benadering ondersteunen wij zorgorganisaties op tactisch niveau met haar inrichting, structuur en samenwerking; Allemaal nodig om vanuit die gezonde basis de uitdagingen aan te kunnen gaan!

Landgoed Ontmoet (5)
Group of people shape
Bottom shape

Waarom samenwerken met Landgoed Ontmoet?

Een samenwerking met Landgoed Ontmoet begint vaak bij de ICT- of IV-afdeling, aangezien zij een sleutelrol speelt in het realiseren van de gekozen digitaliseringskoers en zorginnovaties. Samen met de afdeling werken we aan het ontwikkelen van een professionele en servicegerichte ICT-dienstverlening. Kortom, een ICT-afdeling die gestructureerd (samen)werkt, haar gebruikers optimaal faciliteert, en regie voert over de digitaliseringskansen. Alleen dan kunnen innovaties op een gezonde wijze uitgevoerd en beheerd worden, en dus een succes voor de organisatie worden.

Bottom shape

Onze werkwijze en aanpak

We werken altijd op een praktische en hands-on manier aan het toevoegen van waarde bij onze partners: We focussen op het creëren van de juiste omgeving voor succes. Hiervoor werken onze specialisten nauw samen met het ICT- of IV-team. Door deze te faciliteren, coördineren, adviseren, en coachen wakkeren we het verandervermogen bij deze mensen aan. We richten dan gezamenlijk processen, samenwerkingen en randvoorwaarden in, zodat iedereen in staat is zijn/haar werk effectief en met plezier uit te voeren. Met deze “basis op orde” is de afdeling pas écht in staat de digitaliseringskoers samen met de zorg te realiseren én te beheren.

Bottom shape

Bij Landgoed Ontmoet zijn we toegewijd aan het versterken van zorgorganisaties door te focussen op de tactische laag van de organisatie om zo de strategische koers vanuit het bestuur te verbinden met de dagelijkse praktijk. Op de volgende vier thema’s helpen wij de organisatie met het op orde brengen van de basis:

  • Duidelijke doelen en maatbare successen: We helpen om duidelijke middellange doelen te stellen afgeleid van de strategie en deze te vertalen naar meetbare resultaten. Dit helpt met het in regie komen over het werk en de ambities.
  • Samenhang en duidelijkheid: We zorgen ervoor dat iedereen binnen de afdelingen en organisatie in dezelfde richting beweegt. Door aandacht te geven aan communicatie en verwachtingsmanagement tussen zorg & ICT.
  • Efficiëntie en harmonie: We verminderen het ad hoc en chaotisch (samen)werken door het werk te structureren en organiseren. De focus ligt op het implementeren van procesmatig en projectmatig werken.
  • Ruimte voor innovatie: We creëren een omgeving waarin medewerkers zich gesteund voelen om hun expertise in te zetten voor de beste resultaten en continue verbeteren de norm is.

Met onze hulp krijgen ICT- en IV-manager controle over hun afdeling vanuit meetbare en beheersbare resultaten. Dit stelt hen in staat om de middellange termijn doelen te formuleren, budgetten te rechtvaardigen en het team hierbij te coachen en faciliteren. Medewerkers zullen niet langer geleefd worden door de waan van de dag, maar zullen gestructureerd werken binnen processen en projecten.

Zitje Lo Zw
Bottom shape

AANGENAAM KENNIS TE MAKEN

Wij willen verandervermogen in de zorg aanwakkeren.
Bas legt het graag uit in onderstaande video.

 

Bottom shape

ONS PROCES

Jij gaat met ons het gesprek aan of vult de digitale gezondheid scan in, en dan? Hoe begint een partnerschap met Landgoed Ontmoet?

Proces (1)

Stap 1

Competenties

Proces (4)

Stap 2

Denken en doen

Proces (3)

Stap 3

Handen uit de mouwen

Stap4

Stap 4

IJkmomenten

Stap5

Stap 5

Innoveren

Bottom shape

WAT IS DE INHOUD VAN HET PLAN?

01

COMPETENTIES

Samen met jou bepalen we welke competenties uit het multidisciplinaire Landgoed Ontmoet team passen bij het vraagstuk.

02

DENK EN DOEN

We brengen altijd een combinatie van Denken én Doen. Zo blijven we niet aan de zijlijn staan, maar bieden we vanaf het eerste moment al werkdrukverlichting. Wij geloven in de kracht van het voordoen en vanuit samenwerken de realisatiekracht aanwakkeren. Dit brengt organisaties écht in beweging en voorkomt dat adviezen in een lade belanden.

03

HANDEN UIT DE MOUWEN

We plannen samen met de afdeling een kick-off om de samenwerking feestelijk en formeel te starten. Hierin draagt het team al werk over aan de "Landgoed Ontmoet"-collega's. Zo dragen we meteen ons steentje bij in het team en leren we het snelst hoe het reilt en zeilt in de organisatie. Geen lange introductiegesprekken en observaties; handen uit de mouwen en gewoon doen!

04

RICHTSESSIES

Aan het einde van de eerste maand vindt een ijkmoment plaats waarbij de beleving, ervaring en adviezen vanuit Landgoed Ontmoet worden besproken. Vervolgens bepalen we samen de gewenste richting van onze inzet bij het realiseren van vernieuwing rondom digitalisering, slim samenwerken of innoveren van de dienstverlening.

05

INNOVEREN

Vervolgens starten we samen met collega's uit het team de gewenste implementaties, interventies of projecten om de beoogde vernieuwing aan te wakkeren. Alles met als doel om de organisatie zelf in de regie te brengen over haar eigen digitalisering en innovatie. Uiteraard rapporteren we periodiek de voortgang middels dagstarten en richtsessies.

Bottom shape

Wat betekent samenwerken met Landgoed Ontmoet?

Een samenwerking met Landgoed Ontmoet betekent vanuit een partnerschap een verzameling aan competenties, per fase van een transitie of ontwikkeltraject, in huis halen. Landgoed Ontmoet werkt met een innovatief abonnementsmodel waarbij zij afwijkt van de standaard consultancybureaus. Dit abonnementsmodel maakt dat een klein team (doorgaans 2 tot 3 professionals) vanuit Landgoed Ontmoet zich samen met de klantorganisatie inzet om regievoering en professionalisering te versterken en te versnellen.

Duurzaam partnerschap is daarbij de essentie: de collega’s van Landgoed Ontmoet werken nauw samen met de collega’s bij de organisatie, en eventueel met leveranciers. Zo staan wij niet aan de zijlijn van de verandering, maar doen wij actief mee door werkzaamheden aan te vullen, voor te doen of mensen te ondersteunen het zelf te doen. Dit vraagt een pragmatische en actieve houding van alle betrokkenen en voorkomt dat er mooie plannen op papier komen, maar de praktijk hierin achterblijft. Bovendien is onze samenwerkingsvorm geheel gericht op kwaliteit en continuïteit waarbij de inzet flexibel blijft (tijdig op- en afschalen) en voorkomt het vervelende financiële verrassingen achteraf.

Laura Lo Lachen Zw
Bottom shape