Quickscan Header Landgoed Ontmoet

DIGITALISERING IN DE ZORG

Ontmoet ons

Bottom shape

Hoe gaan we de zorg inrichten met een dreigend personeelstekort? Met de oplopende kosten? De toenemende hoeveelheid data die roept om informatieveiligheid? En hoe zorgen organisaties ervoor dat de nieuwste technieken daadwerkelijk goed landen en aansluiten bij de mensen die de zorg verlenen en aan het bed staan?

Digitalisering in de zorg kan hier absoluut niet bij ontbreken. Bestaande processen moeten bekeken worden. Waar kunnen we de processen versterken en versnellen, altijd met de zorgmedewerker en de cliënt of patiënt in gedachten?

Landgoed Ontmoet
Group of people shape
Bottom shape

Waarom is digitalisering in de zorg nodig?

Digitaal gezonde zorgorganisaties kunnen de groeiende zorgvraag beter beantwoorden!

Digitalisering helpt je om in te spelen op de hoge eisen die van de zorg gevraagd worden. Het kan je ook helpen om een stap verder te gaan. Bij Landgoed Ontmoet helpen we je om de juiste stappen op het juiste moment te zetten.

Digitalisering helpt je om processen binnen de zorg te verbeteren. Niet alleen vandaag maar ook morgen en de dagen, weken, maanden, jaren erna. Zorgtechnologie kan bijdragen aan vereenvoudiging van interne processen tot samenwerking met externe partijen.

Zo geeft digitalisering ons krachtige en betekenisvolle tools die het leven van iedereen makkelijker maken.

Bullseye 1@2x
Bottom shape

Impact op de organisatie van digitalisering zorg

Ongetwijfeld is er binnen jullie organisatie een bepaalde visie op digitalisering. Maar een visie is nog zeker geen realisatie. De weg naar realisatie, die willen we samen met jou gaan bewandelen. En we schrijven wandelen … maar het liefst willen we op die weg versnellen.

De mensen binnen de organisatie zijn ongetwijfeld digitaal vaardig. Maar zijn ze ook op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de zorg en hebben ze de vaardigheden om met alle systemen binnen de organisatie te werken en nieuwe systemen te implementeren?

Verdere digitalisering binnen de organisatie heeft altijd impact op mensen, op de bestaande processen en op bestaande ICT-systemen. Hoe ga je hiermee om in een wereld waar tijd een kostbaar goed is?

Digitalisering zorgsector

Veel mensen zijn niet digitaal onderlegd genoeg om bij te blijven met de evolutie binnen de zorg. Bij digitalisering in de zorg gaat het niet alleen om de technologische uitdaging, het is een cultuuromslag. Daar speelt Landgoed Ontmoet een onmisbare rol. Samen met jou willen we verbinden, versterken en versnellen, of het nu gaat om digitale skills of om de cultuur binnen de organisatie. Plan een focussessie met ons in of bekijk eens onze zorgdigitalisering checklist om te kijken hoe jouw bedrijf ervoor staat.

Checklist zorgdigitalisering

Summery 1

Waar zien jullie de organisatie over vijf jaar?

Ongetwijfeld geef je clichématig antwoord op deze vraag. Toch is het een ontzettend belangrijke vraag. Want hoe ga je om met personeelstekort? Hoe gaat de organisatie om met de oplopende kosten? Samen met jou willen we hier wél antwoord op gaan geven. Wat is jullie doel en hoe kan digitalisering in de zorg hierbij helpen?

Met onze digitale gezondheid scan gaan we samen aan de slag. Waar staan jullie nu als het gaat om leiderschap, opdrachtgeverschap, projectmatig werken, digitale vaardigheden, informatievoorziening en technologie? Als we dit helder hebben, kunnen we ook die stip op de horizon gaan zetten.

Digitalisering is niet alleen het implementeren van een ICT infrastructuur en het aanleren van nieuwe skills, het is een complete mindshift en het begint van binnenuit. De hele organisatie daarin écht betrekken. Samen met jullie de juiste stappen zetten. Gezamenlijk werken naar een duidelijk doel.

Bottom shape

Waarom kiezen voor Landgoed Ontmoet?

Wij zien onszelf als dé verbindende factor en missende schakel tussen de wereld van ICT en de wereld van de zorg. Wij helpen en inspireren zorgorganisaties met verbinden, versterken en versnellen van hun digitale talenten en het bevorderen van hun digitale gezondheid.

Wij gaan aan de slag met het aanwakkeren van verandervermogen en realisatiekracht. Dit doen we met lef en daadkracht. Wij hebben oog voor urgentie en bevorderen de besluitvorming binnen de organisatie. Lees meer over hoe wij kunnen bijdragen aan verandermanagement in de zorg en projectmanagement in de zorg.

Daag ons uit met een digitalisering of vernieuwingsvraag. Als je niet meer alleen wilt praten over digitalisering, maar echt iets wil doen! Dan is Landgoed Ontmoet de juiste partij voor jou!

Ontmoet ons

Layer2