Header Lo 2022

VERBINDERS
IN DE ZORG!

Plan afspraak

Bottom shape

Over Landgoed Ontmoet

Landgoed Ontmoet heeft als missie om het verandervermogen in de zorg aan te wakkeren, zodat zorgorganisaties vanuit digitalisering, innovatie én slim samenwerken de vraag van vandaag én de toekomst kunnen blijven bedienen. Wij geloven namelijk dat alleen digitaal gezonde zorgorganisaties de groeiende zorgvraag kunnen beantwoorden. Dit doen we vanuit de verbinding tussen mensen, processen én technologie/zorgtechnologie. Zo zorgen we ervoor dat de dialoog weer op gang komt tussen zorgverleners, ICT’ers en bestuurders. Alles om ervoor te zorgen dat de zorg in de regie komt om slim om te gaan met de schaarse tijd, haar processen te stroomlijnen, en vooral, het werkplezier weer voorop te zetten. Ons team van multidisciplinaire talenten staat klaar om samen met jou aan de slag te gaan. Samen gaan we verbinden, versterken en versnellen.

Moving
Group of people shape
Bottom shape

Waar staat de naam Landgoed Ontmoet voor?

Goed landen en ontmoeten (als ook “ont-moeten”) in de zorg. Wij staan voor het ontwikkelen van digitaal gezonde organisaties waar digitalisering, innovatie en slim samenwerken de norm is! We creëren een partnerschap op basis van denken én doen. Met elke samenwerking brengen wij enthousiasme, expertise, transparantie, continuïteit en vertrouwen. Daarom Landgoed Ontmoet!

Bottom shape

Aangenaam kennis te maken

Wij willen verandervermogen in de zorg aanwakkeren. Bas legt het graag uit in onderstaande video.

Waarom samenwerken met Landgoed Ontmoet?

De unieke meerwaarde van Landgoed Ontmoet als samenwerkingspartner zit in het feit dat wij zowel de taal van de Zorg als ICT spreken. Wij slaan als verbinder de brug tussen beide werelden en brengen het juiste gesprek op gang.

Landgoed Ontmoet heeft organisatietalenten in huis gericht op procesbegeleiding en verandermanagement. Ook bestaan wij uit strategieadviseurs en programmamanagers. We begeleiden onder andere bij de totstandkoming van een gedragen visie op digitalisering in de zorg, leidende principes én een gezamenlijk projectenportfolio.

Landgoed Ontmoet (5)
Bottom shape

In de praktijk worden deze aanvullende competenties op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau ingezet om de organisatie vooruit te brengen. De competenties die Landgoed Ontmoet aanbiedt zijn flexibel in te zetten. Door kort-cyclisch samen te werken, samen regie te voeren over de opdracht én mee te bewegen met ontwikkelingen, zorgt Landgoed Ontmoet dat vanuit de juiste prioriteiten, met de juiste competenties, de juiste ontwikkelingen gerealiseerd worden.

In de afbeelding hiernaast zie je vanuit welke invalshoeken Landgoed Ontmoet op strategisch, tactisch en operationeel niveau de werelden van de zorg en ICT bij elkaar brengt. Hieronder staat samengevat hóe we dat doen vanuit beide pijlers.

Op Plek Van Pyramide (1)
Bottom shape

Regievoering op zorgdigitalisering
Digitalisering, innovatie en slim samenwerken faciliteren met:
✓ Procesbegeleiding om te komen tot een richtinggevende digitaliseringsstrategie
✓ Portfoliomanagement, programmamanagement en projectmanagement
✓Implementatie- en adoptiemanagement

Professionaliseren van ICT-organisatie
Servicegerichtheid, standaardisatie en modern samenwerken faciliteren met:
✓ Implementeren van regievoering op ICT-dienstverlening
✓ Begeleiding en inrichting van (standaard) ICT-processen
✓ Stimuleren en borgen van een servicegerichte houding en samenwerking

Bottom shape

ONS PROCES

Jij gaat met ons het gesprek aan of vult de digitale gezondheid scan in, en dan? Hoe begint een partnerschap met Landgoed Ontmoet?

Proces (1)

Stap 1

Competenties

Proces (4)

Stap 2

Denken en doen

Proces (3)

Stap 3

Handen uit de mouwen

Stap4

Stap 4

IJkmomenten

Stap5

Stap 5

Innoveren

Bottom shape

WAT IS DE INHOUD VAN HET PLAN?

01

COMPETENTIES

Samen met jou bepalen we welke competenties uit het multidisciplinaire Landgoed Ontmoet team passen bij het vraagstuk.

02

DENK EN DOEN

We brengen altijd een combinatie van Denken én Doen. Zo blijven we niet aan de zijlijn staan, maar bieden we vanaf het eerste moment al werkdrukverlichting. Wij geloven in de kracht van het voordoen en vanuit samenwerken de realisatiekracht aanwakkeren. Dit brengt organisaties écht in beweging en voorkomt dat adviezen in een lade belanden.

03

HANDEN UIT DE MOUWEN

We plannen samen met de afdeling een kick-off om de samenwerking feestelijk en formeel te starten. Hierin draagt het team al werk over aan de "Landgoed Ontmoet"-collega's. Zo dragen we meteen ons steentje bij in het team en leren we het snelst hoe het reilt en zeilt in de organisatie. Geen lange introductiegesprekken en observaties; handen uit de mouwen en gewoon doen!

04

RICHTSESSIES

Aan het einde van de eerste maand vindt een ijkmoment plaats waarbij de beleving, ervaring en adviezen vanuit Landgoed Ontmoet worden besproken. Vervolgens bepalen we samen de gewenste richting van onze inzet bij het realiseren van vernieuwing rondom digitalisering, slim samenwerken of innoveren van de dienstverlening.

05

INNOVEREN

Vervolgens starten we samen met collega's uit het team de gewenste implementaties, interventies of projecten om de beoogde vernieuwing aan te wakkeren. Alles met als doel om de organisatie zelf in de regie te brengen over haar eigen digitalisering en innovatie. Uiteraard rapporteren we periodiek de voortgang middels dagstarten en richtsessies.

Bottom shape

Wat betekent samenwerken met Landgoed Ontmoet?

Een samenwerking met Landgoed Ontmoet betekent vanuit een partnerschap een verzameling aan competenties, per fase van een transitie of ontwikkeltraject, in huis halen. Landgoed Ontmoet werkt met een innovatief abonnementsmodel waarbij zij afwijkt van de standaard consultancybureaus. Dit abonnementsmodel maakt dat een klein team (doorgaans 2 tot 3 professionals) vanuit Landgoed Ontmoet zich samen met de klantorganisatie inzet om regievoering en professionalisering te versterken en te versnellen.

Duurzaam partnerschap is daarbij de essentie: de collega’s van Landgoed Ontmoet werken nauw samen met de collega’s bij de organisatie, en eventueel met leveranciers. Zo staan wij niet aan de zijlijn van de verandering, maar doen wij actief mee door werkzaamheden aan te vullen, voor te doen of mensen te ondersteunen het zelf te doen. Dit vraagt een pragmatische en actieve houding van alle betrokkenen en voorkomt dat er mooie plannen op papier komen, maar de praktijk hierin achterblijft. Bovendien is onze samenwerkingsvorm geheel gericht op kwaliteit en continuïteit waarbij de inzet flexibel blijft (tijdig op- en afschalen) en voorkomt het vervelende financiële verrassingen achteraf.

Landgoed Ontmoet
Bottom shape