Susan En Bas Zw 2

VERBINDERS
IN DE ZORG!

Plan afspraak

Bottom shape

Over Landgoed Ontmoet

Bij Landgoed Ontmoet begrijpen we dat de uitdagingen waarmee zorgorganisaties worden geconfronteerd groot en complex zijn. De toenemende zorgvraag, noodkreet voor extra personeel, hoge inflatie, druk op loonkosten en druk op besparingen zijn slechts enkele van deze vraagstukken waarmee zorgorganisatie te maken hebben. Landgoed Ontmoet heeft als missie om het verandervermogen in de zorg aan te wakkeren, zodat zorgorganisaties al deze uitdagingen op eigen kracht aankunnen. Vanuit een bedrijfskundige benadering ondersteunen wij zorgorganisaties op tactisch niveau met haar inrichting, structuur en samenwerking; Allemaal nodig om vanuit die gezonde basis de uitdagingen aan te kunnen gaan!

Landgoed Ontmoet (5)
Group of people shape
Bottom shape

Basis op orde

Een samenwerking met Landgoed Ontmoet begint meestal bij de ICT- of IV-afdeling, aangezien zij een sleutelrol speelt in het realiseren van de gekozen digitaliseringskoers en zorginnovaties. Maar wij kunnen ook zeker bij een andere afdeling of een overkoepelend proces starten. Samen met de afdeling en betrokkenen werken we aan het ontwikkelen van een professionele en servicegerichte dienstverlening. Kortom, een afdeling die gestructureerd (samen)werkt, haar (interne) “klanten” optimaal faciliteert, en in regie is over de huidige én toekomstige werkzaamheden. Alleen dan is men in staat om resultaten te leveren, continue te verbeteren én digitaliseringskansen te benutten.

Bottom shape

Onze werkwijze en aanpak

We werken altijd op een praktische en hands-on manier aan het toevoegen van waarde bij onze partners: We focussen op het creëren van de juiste omgeving voor succes. Hiervoor werken onze specialisten nauw samen met het ICT- of IV-team. Door deze te faciliteren, coördineren, adviseren, en coachen wakkeren we het verandervermogen bij deze mensen aan. We richten dan gezamenlijk processen, samenwerkingen en randvoorwaarden in, zodat iedereen in staat is zijn/haar werk effectief en met plezier uit te voeren. Met deze “basis op orde” is de afdeling pas écht in staat de digitaliseringskoers samen met de zorg te realiseren én te beheren.

Bottom shape

Ons abonnement

Een samenwerking met Landgoed Ontmoet betekent vanuit een partnerschap een verzameling aan competenties, per fase van een transitie of ontwikkeltraject, in huis halen. Landgoed Ontmoet werkt met een innovatief abonnementsmodel waarbij we afwijken  van de standaard consultancybureaus. Dit abonnementsmodel maakt dat we als team vanuit Landgoed Ontmoet echt betrokken kunnen zijn bij het versterken en versnellen van regievoering en professionalisering binnen de tactische laag in organisaties. Zo is deze samenwerkingsvorm geheel gericht op kwaliteit en continuïteit waarbij de inzet flexibel blijft (tijdig op- en afschalen) en voorkomt het financiële verrassingen achteraf.

Laura Lo Lachen Zw
Bottom shape